MỘT SỐ HÌNH ẢNH NGÓI MÀU KATOCO CÙNG CÁC ĐỐI TÁC LÀM TỪ THIỆN TẠI TỈNH SƠN LA- 2019

Giải vô địch cờ vua Bluse Horse Hải Dương lần 1 trên sóng truyền hình Hải Dương
...
THỬ THÁCH KHÒ LỬA CHO NGÓI MÀU KATOCO ĐỂ KIỂM CHỨNG ĐỘ BỀN CỦA MÀU SƠN NGÓI
...
Để lại một bình luận